Ngôn ngữ
Giỏ hàng

Liên hệ

Hotline: 0904.290.138

Điều khoản sử dụng Tổng Kho

1.                  Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham

a)      Thành viên mua được miễn phí. Thành viên bán trả phí theo tùy từng gói phần mềm được sử dụng. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

b)      Thành viên bán được tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

c)      Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

d)      Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

e)      Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

f)       Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

 

2.                  Trách nhiệm của Thành viên

a)      Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT là chính xác.

b)      Thành viên bán cần có trách nhiệm: Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa được bán; Không bán sản phẩm bị pháp luật nghiêm cấm.

c)      Thành viên phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

d)      Thành viên phải thể hiện rõ giá hàng hóa dịch vụ đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.

e)      Thành viên phải công bố những điều kiện giao dịch chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn, bao gồm:

-          Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

-          Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

-          Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;

-          Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;

-          Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

-          Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

-          Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

-          Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

f)       Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Thành viên bán phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

g)      Thành viên bán cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

h)      Thành viên tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

i)       Thành viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

j)       Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

k)      Thành viên bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Thành viên mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Thành viên bán.

l)       Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này.

m)   Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.

n)      Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

o)      Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

p)      Cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp.

q)      Thành viên bán, Thành viênmua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Thành viên mua và Thành viên bán diễn ra qua Sàn.

r)       Thành viên Thành viên bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Thành viên mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Thành viên bán.

s)      Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

t)       Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

u)      Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT trong bản Quy chế này.

v)      Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

3.                  Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/Thành viên bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

-          Sàn giao dịch TMĐT không phải là đơn vị cung cấp sản phẩm đến với Thành viên mua nên Sàn giao dịch TMĐT sẽ chỉ hỗ trợ những khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với Thành viên bán.

-          Sàn giao dịch TMĐT sẽ hỗ trợ Thành viên mua bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với Thành viên bán.

-          Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT sẽ có trách nhiệm tích cực hỗ trợ Thành viên mua khi quyền lợi của Thành viên mua bị ảnh hưởng. Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm là trung gian hòa giải những mâu thuẫn xảy ra giữa Thành viên mua và Thành viên bán trong quá trình giao dịch.

-          Thành viên bán có trách nhiệm tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình giao dịch khi xảy ra tranh chấp và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với Thành viên mua nếu lỗi thuộc về Thành viên bán.

-          Mọi hành động lừa đảo trên Sàn giao dịch TMĐT đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Sàn giao dịch TMĐT sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

1.                  Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham

a)      Thành viên mua được miễn phí. Thành viên bán trả phí theo tùy từng gói phần mềm được sử dụng. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

b)      Thành viên bán được tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

c)      Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

d)      Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

e)      Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

f)       Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

 

2.                  Trách nhiệm của Thành viên

a)      Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn là chính xác.

b)      Thành viên bán cần có trách nhiệm: Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hóa được bán; Không bán sản phẩm bị pháp luật nghiêm cấm.

c)      Thành viên phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

d)      Thành viên phải thể hiện rõ giá hàng hóa dịch vụ đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.

e)      Thành viên phải công bố những điều kiện giao dịch chung đối với hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn, bao gồm:

-          Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

-          Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

-          Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;

-          Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;

-          Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

-          Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

-          Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

-          Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

f)       Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Thành viên bán phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

g)      Thành viên bán cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

h)      Thành viên tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

i)       Thành viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

j)       Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

k)      Thành viên bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Thành viên mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Thành viên bán.

l)       Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này.

m)   Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.

n)      Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

o)      Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

p)      Cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp.

q)      Thành viên bán, Thành viênmua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Thành viên mua và Thành viên bán diễn ra qua Sàn.

r)       Thành viên Thành viên bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Thành viên mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Thành viên bán.

s)      Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

t)       Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

u)      Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn trong bản Quy chế này.

v)      Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn.

3.                  Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác/Thành viên bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng

-          Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn không phải là đơn vị cung cấp sản phẩm đến với Thành viên mua nên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn sẽ chỉ hỗ trợ những khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với Thành viên bán.

-          Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn sẽ hỗ trợ Thành viên mua bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với Thành viên bán.

-          Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn sẽ có trách nhiệm tích cực hỗ trợ Thành viên mua khi quyền lợi của Thành viên mua bị ảnh hưởng. Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn có trách nhiệm là trung gian hòa giải những mâu thuẫn xảy ra giữa Thành viên mua và Thành viên bán trong quá trình giao dịch.

-          Thành viên bán có trách nhiệm tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình giao dịch khi xảy ra tranh chấp và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với Thành viên mua nếu lỗi thuộc về Thành viên bán.

-          Mọi hành động lừa đảo trên Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Sàn giao dịch TMĐT Khothucpham.vn sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.